Edustajiston vaalit järjestetään vaaliohjesäännön mukaisesti.

Vaalien järjestämisestä vastaa edustajiston järjestäytymiskokouksessaan asettama keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan toimikausi kestää seuraavan keskusvaalilautakunnan valintaan saakka. Edustajiston vaalit toimitetaan vuosittain marraskuun aikana. Vaalit järjestetään keskusvaalilautakunnan päättämänä ajankohtana, vähintään yhtenä Laurea‐ammattikorkeakoulun työpäivänä. – Vaaliohjesäännön 4§ ja 6§.

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Keskusvaalilautakunta
Ratatie 22
01300 Vantaa

vaalit@laureamko.fi

Edustajisto pähkinänkuoressa

Opiskelijakunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka opiskelijat valitsevat vaaleilla vuodeksi kerrallaan. Edustajisto päättää toiminnan suurista linjoista, nimittää hallituksen ja lakisääteiset opiskelijaedustajat, ohjaa ja valvoo hallituksen toimintaa sekä johtaa strategisen tason työskentelyä. Edustajistoon kuuluu 15 jäsentä sekä varajäseniä. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille, eli kuka tahansa opiskelijakortin omaava voi tulla seuraamaan päätöksentekoa.

1 Comment

Comments are closed.