Mistä edustajistovaaleissa on kyse?

Edustajistovaaleissa valitaan Laureamkon ylimmät päättäjät seuraavalle vuodelle. Edustajistoon valitaan 15 jäsentä ja 15 varajäsentä, jotka edustavat opiskelijoiden ääntä. Edustajiston jäsenet eli edaattorit päättävät kokouksissaan mm. Laureamkon budjetista, toimintasuunnitelmasta ja poliittisista linjoista. Edaattorit voivat vaikuttaa Laureamkon toimintaan.

Vuoden 2018 edustajisto valitaan vaaleilla 8.11.–15.11.2017. Äänestys on sähköinen ja äänioikeutettuja ovat kaikki Laureamkon jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 31.10. klo 12 mennessä.

Tutustu ehdokkaisiin:

Vaaligalleria

Tutustu materiaaleihin:

Vaalikuulutus_2017

Ehdokaslomake_2017

Vaaliliiton muodostamisilmoitus_2017

Ohjeistus kampanjointiin_2017

Käytä ääntäsi!

Haluatko vaikuttaa opiskelijakuntasi toimintaan? Kiinnostaako kuka päättää miten jäsenmaksusi käytetään? Laureamkon jäsenenä sinulla on äänioikeus edustajiston vaaleissa. Äänestämällä näkemystesi kanssa samaa mieltä olevaa ehdokasta, varmistat, että opiskelijakuntasi toiminta on sellaista kuin haluat.

Edustajistovaaleissa 8.11-15.11. pääsee äänestämään 3300 äänioikeutettua opiskelijakunnan jäsentä. Jäsenyyden merkkinä sinulla on voimassa oleva lukuvuositarra opiskelijakortissasi tai toimiva Frank App -puhelimessa.

Edustajistovaalien äänestys on sähköinen. Äänestyslinkit saapuvat äänioikeutettujen jäsenten @student.laurea.fi -sänköposteihin äänestyksen alkaessa 8.11.

Lähde ehdolle!

Kiinnostaisiko päättää mihin Laureamko budjetoi rahaa? Haluatko vaikuttaa opiskelijakuntasi lobbaamiin tavoitteisiin? Lähde ehdolle edustajistoon ja ota valta käsiisi.

Edustajistossa toimiminen on tehokas tapa vaikuttaa, mutta myös oppia. Edaattorina toimiessa tutuksi tulee opiskelijakunnan rahankäyttö, toiminnan suunnittelun ja arvioinnin tavat ja strateginen johtaminen. Lisäksi edaattorina pääsee perehtymään monipuolisesti erilaisiin aiheisiin oman kiinnostuksen mukaan. Esimerkkinä erilaisista aiheista ovat koulutuksen kehittäminen, jäsenyyden markkinointi, opiskelijakunnan palveluiden kehittäminen, opiskelijan toimeentulo tai vaikkapa korkeakoululiikunta. Oppimastaan saa myös opintopisteitä.

Edustajistovaalien ehdokkaaksi tulee ilmoittautua viimeistään 17.10.2017 klo 16.00. Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja. Vaaliliiton äänet hyödyttävät kaikkia liittoon kuuluvia.

Tietoa ehdokkaille

Päätitkö jo lähteä ehdolle? Mahtavaa! Seuraavassa on vinkkejä ehdokkuuteen, kampanjointiin ja tärkeitä päivämääriä, jotka kannattaa pistää kalenteriin.

Kampanjointi

Edustajistovaaliehdokkaana voit kampanjoida monella tavalla. Yksi houkuttelee kaikki kaverinsa äänestämään, toinen pitää ääntä somessa ja kolmas jakaa esitettään ruokatunnilla. Tärkeintä on, että kampanjoinnissa noudatetaan hyviä tapoja ja tsempataan myös muita ehdolla olevia.

Laureamko tuottaa virallista markkinointimateriaalia, jossa esitellään kaikki ehdokkaat. Ehdokkaiden tulee noudattaa keskusvaalilautakunnan tekemää ohjeistusta kampanjoinnista.

Laita kalenteriin

12.10.2017 Ehdokaskoulutus. Edustajistovaalien ehdokkaille järjestetään koulutus Dublinerissa klo 17 alkaen. Koulutukseen kannattaa tulla, vaikka et olisi vielä päättänyt lähteä ehdolle. Tilaisuudessa konkarit kertovat miten ja mihin edaattori voi vaikuttaa, mitä toiminnasta hyötyy ja millainen kampanja tuottaa ääniryöpyn.

Vaikuttaminen_12.10.2017

Kampanjointi_12.10.2017

 

Ehdolle lähtevien kannattaa varata kalenteristaan myös seuraavat ajankohdat:

19.10.2017 Ehdokaskuvaus. Kello 11-13 Tikkurilan kampuksella, Ratatie 22, A303.

22.11.2017 Uuden edustajiston koulutus.

28.11.2017 Vuoden 2017 edustajiston syyskokous. Uudet ovat tervetulleita seuraamaan!

29.11.2017 Vuoden 2018 edustajiston järjestäytymiskokous. Edaattorit valitsevat puheenjohtajiston ja Laureamkon hallituksen.

13.12.-14.12.2017 Ship Off. Koulutusristeily kaikille Laureamkon aktiiveille.

Edaattoriksi ja enemmän

Edustajiston jäsenenä voit lähteä myös ehdolle seuraaviin tehtäviin:

  • edustajiston puheenjohtaja
  • edustajiston varapuheenjohtaja

Edustajiston puheenjohtaja kutsuu edustajiston koolle ja johtaa kokoukset. Hänen apunaan on Laureamkon toiminnanjohtaja, joka toimii edustajiston sihteerinä. Edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat myös kutsutaan hallituksen kokouksiin.

Edellisten vaalien tulokset

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Keskusvaalilautakunta
Ratatie 22
01300 Vantaa

vaalit@laureamko.fi

Edustajisto pähkinänkuoressa

Opiskelijakunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka opiskelijat valitsevat vaaleilla vuodeksi kerrallaan. Edustajisto päättää toiminnan suurista linjoista, nimittää hallituksen ja lakisääteiset opiskelijaedustajat, ohjaa ja valvoo hallituksen toimintaa sekä johtaa strategisen tason työskentelyä. Edustajistoon kuuluu 15 jäsentä sekä varajäseniä. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille, eli kuka tahansa opiskelijakortin omaava voi tulla seuraamaan päätöksentekoa.